הבהרה בדבר אחריות למיקרוגלים

 ברצוננו להבהיר לציבור אשר רכש מוצר מיקרוגל מבית המילטון / מידאה כי המגנטרון המצוי במוצר כלול באחריות.

עם זאת, האחריות על המגנטרון לא תחול במידה והמיקרוגל הופעל כאשר הוכנס למכשיר כלי מתכתי כלשהו אשר יגרום להשבתתו.